Pwy Ydy Pwy?

Cwrdd â'r bobl y tu ôl i redeg CPD Penrhyncoch!

Llywydd

Mel Evans

Bywyd ac Is-lywyddion

Bill Goulden, Barbara Goulden, Jack Jones, Roger Thomas, Debbie Jenkins, Richie Jenkins, Mair Jenkins

Chairman

Emyr Evans

Is-Cadeirydd

Graham Thomas

Ymddiriedolwyr y Clwb

Martin Harries, Jack Jones, Debbie Jenkins, Shan Thomas

Trysorydd

Sarah Thomas

Contact: Sarah@a1propertyuk.co.uk

Pwyllgor

Carwyn Jenkins, Derfel Reynolds, Kirsty Chillery, Kyle Brodey, Roy Tourle

Head of Media and Communications/Webmaster

Callum Howen

Contact: Penrhyncochfcmedia@gmail.com

Rheolwr

Gari Lewis

Is-Rheolwr

Aneurin Thomas

Hyfforddwyr

Iwan Roberts

First Team Captain

Owain James

Reserve Team Manager

Carwyn Jenkins

Reserve Team Captain

Tom Spruce