Geoff Kellaway

Enw
Geoff Kellaway
Gwlad
engLloegr
Safle
Ymosodwyr
Tîm Presennol
Penrhyncoch
Oed
37

Un o'r enwau mwyaf adnabyddus ym mhêl-droed Cymru, dechreuodd Kellaway ei yrfa gydag Aberystwyth yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yn 2003. Parhaodd ei gyfnod cyntaf ar Goedlan y Parc am saith mlynedd pan chwaraeodd 114 o gemau cynghrair, gan sgorio 24 gôl. Cafodd hefyd ei enwi yn Uwch Dîm y Tymor Cymru yn ei dymor olaf o’i gyfnod cyntaf.

Symudodd Kellaway 'down under' yn 2010, gan ymuno â thîm Awstralia Dandedong Thunder ochr yn ochr â chyn chwaraewr Rooster ac yna cyd-chwaraewr Aberystwyth, Luke Sherbon. Gwnaeth 6 ymddangosiad yn y gynghrair a sgoriodd gôl unigol i glwb Victoria NPL cyn cael ei godi gan dîm A-League Melbourne Victory ar gytundeb am dri mis yn lle anafiadau.

Gwnaeth Geoff ei ymddangosiad cyntaf yn y Gynghrair A mewn gêm gyfartal 2-2 i North Queensland Fury, gan ddod ymlaen fel eilydd gan ddod y 500fed chwaraewr i chwarae yn yr A-League. Cafodd ei ryddhau gan Melbourne ar ddiwedd ei gytundeb ar ôl chwarae 8 gêm gynghrair a dychwelodd i Gymru yn 2011.

Wedi iddo ddychwelyd i’r DU, dychwelodd Geoff i Aberystwyth gan wneud 27 ymddangosiad cynghrair a sgorio 8 gôl yn nhymor 2011/12 cyn gadael y clwb eto i ymuno â Llanelli.

Yn ystod ei gyfnod byr ar Barc Stebonheath gwnaeth 16 gêm gynghrair a sgoriodd 1 gôl cyn gadael ar ôl i’r clwb blygu yn 2013. Symudodd wedyn i Gaerfyrddin am gyfnod byr lle gwnaeth 11 gêm gynghrair gan sgorio 3 gôl. Yna dychwelodd i Aberystwyth yn 2013 lle treuliodd wyth mlynedd arall, lle chwaraeodd 182 o weithiau yn y gynghrair, gan sgorio 44 gôl. Gadawodd Aberystwyth unwaith eto ar ddiwedd tymor 2020/21 ac ymunodd â’r Roosters ar gyfer 2021/22.

Sgoriodd 14 gôl mewn 31 gêm yn 2021/22, gan orffen fel prif sgoriwr y clwb!